Wat is CPR?

Wat ís CPR?
CPR (Construction Products Regulation) is een Europese verordening welke ervoor zorgt dat eenduidige eisen gesteld worden aan de essentiële eigenschappen en prestaties waaraan bouwproducten moeten voldoen. Kabels die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (bijvoorbeeld: gebouwen en civieltechnische werken) vallen met betrekking tot hun brandgedrag onder de CPR. Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen.
Vanaf 10 juni 2016 mogen kabels door fabrikanten en importeurs in de handel worden gebracht die voldoen aan de geharmoniseerde norm. Vanaf 1 juli 2017, als de overgangsperiode voorbij is, moeten kabels die in de handel worden gebracht door fabrikanten en importeurs en toegepast worden in permanente installaties van bouwwerken’ voldoen aan de CPR brandclassificatie en geleverd worden met een prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering.

Wat is NEN 8012
In de CPR worden kabels geclassificeerd in verschillende brandklassen. In de nieuwe NEN 8012 zijn de nieuwe CPR eisen verwerkt voor Nederland. Het gaat om de keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen en glasvezelleidingen. De NEN 8012 heeft betrekking op hoe kabels reageren bij brand (reaction to fire).

Valt een Outdoor kabel onder de CPR regulering?

Ja, de kabel valt dan onder CPR en daarvoor is CE markering met brandclassificatie nodig. Het is wel toegestaan om een (outdoor) kabel zonder brandclassificatie over een korte lengte in een gebouw in te voeren en aan te sluiten. Deze kabel moet dan aangesloten worden in dezelfde ruimte waar hij het gebouw binnen komt.

Brandclassificatie kabels CPR en NEN 8012Indeling NEN 8012